ourbit
BlastETH trao đổi nhịp độ nhanh 1:1
0 giá, loại bỏ các quy trình rườm rà trên chuỗi.
Áp dụng giới hạn hàng ngày.
Trao đổi hướng dẫn
  • 1. Ourbit hỗ trợ trao đổi BlastETH lấy ETH theo tỷ lệ 1:1.
  • 2. Trước khi đổi BlastETH lấy ETH, bạn cần tạo địa chỉ ví BlastETH trên Ourbit.
  • 3. Mỗi tài khoản có hạn ngạch trao đổi hàng ngày giới hạn và cửa sổ trao đổi sẽ chỉ mở trong một thời gian giới hạn.
  • 4. Để đảm bảo việc trao đổi diễn ra một cách có trật tự, Ourbit có quyền đóng băng tài sản trong các tài khoản đã tham gia vào các hoạt động độc hại.