BTC/USDT

Bitcoin
67,897.34--
$0.00
Giá cao nhất 24h
68,059.00
Giá thấp nhất 24h
66,175.01
Vol 24h (BTC)
147.86
Số tiền 24h (USDT)
9.92M
Giá cao nhất 24h
68,059.00
Giá thấp nhất 24h
66,175.01
Vol 24h (BTC)
147.86
Số tiền 24h (USDT)
9.92M
Đồ thị
Chi tiết
Loading..
BTC
Tổng quan
Tên token
BTC
Thời gian phát hành
2008-11-01 00:00:00
Giá phát hành
0.0025 USDT
Tổng cung tối đa
21,000,000
Sổ lệnh
Sổ lệnh
0.01

Giá(
USDT
)

(
BTC
)

(
USDT
)

67,897.34<$0.01
Giao dịch mới nhất
Giao dịch mới nhất
Số lượng(BTC)
Giá(USDT)
Số lượng(BTC)
Thời gian
Spot
 
5X-X Futures
Spot
 
5X-X Futures
Maker 0.10% / Taker 0.10%
Mua vào
Bán ra
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBTC
TổngUSDT
Khả dụng-- BTC
Giá bán raUSDT
Số lượngBTC
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Loading...