Xác minh Ourbit

Trên trang này, bạn có thể xác minh xem URL, địa chỉ email, số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội như Twitter và Telegram có phải là nguồn chính thức đã được xác minh của Ourbit hay không. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị mất tài sản vào các trò gian lận và lừa đảo trực tuyến.