Xác minh rút tiền

Người dùng thân mến,

Bạn đang đăng ký rút. Để đảm bảo an toàn cho tài sản, bạn cần nhập 4 chữ số cuối của địa chỉ rút để xác minh (nếu có địa chỉ Memo, bạn vẫn sẽ nhập 4 chữ số cuối của địa chỉ rút). Nếu bạn không bắt đầu yêu cầu này, đừng xác minh và thay đổi mật khẩu ngay lập tức hoặc đóng băng tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ bộ phận CSKH Ourbit để được hỗ trợ.